पाठ ५: रहिवाश्यांचे जनसांख्यिकीय आणि बायोमेट्रिक तपशील कॅप्चर करून नोंदणी / अद्ययतन ग्राहकांचा वापर

maximum of 70 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

पाठ ५: रहिवाश्यांचे जनसांख्यिकीय आणि बायोमेट्रिक तपशील कॅप्चर करून नोंदणी / अद्ययतन ग्राहकांचा वापर

पाठ ५ या मॉड्यूलमधील जास्तीत जास्त 70 प्रश्न उत्तरे आधार परीक्षा मराठी डेमो मॉक टेस्ट सराव पेपर

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course