पाठ ९: ग्राहकांचे समाधान वाढवण्यासाठी तसेच लबाडी आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी नोंदणी कर्मचारी वर्गासाठी मार्गदर्शक तत्वे

maximum of 90 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

पाठ ९: ग्राहकांचे समाधान वाढवण्यासाठी तसेच लबाडी आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी नोंदणी कर्मचारी वर्गासाठी मार्गदर्शक तत्वे

पाठ ९ या मॉड्यूलमधील जास्तीत जास्त 90 प्रश्न उत्तरे आधार परीक्षा मराठी डेमो मॉक टेस्ट सराव पेपर

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course